Kontoret Skövde Tel:  0500-48 31 10
Kontoret Lidköping Tel: 0510-681 50

Kvalitetspolicy och Miljöpolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att tillfredställa våra kunders krav och förväntningar.

Vi skall genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.
Vi skall kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
Vi skall skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.
Vår process skall ständigt förbättras och gällande lagkrav är minimikrav för vår verksamhet.

Företagets viktigaste miljömål vid försörjning av tekniska produkter och lösningar, är att
stödja kretsloppstänkandet och dess inriktning mot ökande resurs och energihushållning.


Vi skall minimera uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.
Vid val av produkter och transportsätt tas hänsyn till miljöprestanda.
Vi skall kontinuerligt påverka våra leverantörer till att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar och gällande lagkrav är minimikrav för
vår verksamhet.